PFOA free

Zkratka PFOA free označuje produkty, při jejichž výrobě nebyla použita kyselina perfluorooktanová (PFOA), která má negativní účinky na lidské zdraví a v minulosti se používala pro úpravu nepřilnavého nádobí (PTFE).

PFOA do organismu pronikají orální cestou nebo inhalací a má pro člověka spousty negativních vlivů na zdraví. Dnes je výroba a používání PFOA regulováno a výjimku nalézá pouze ve farmacii a speciálních oborech. Její používání bude ještě více omezeno a regulováno po roce 2025.

Doporučujeme používat produkty označené PFOA free, které tuto látku neobsahují.