Bezpečnostní pokyny pro pohlcovače vlhkosti

Pohlcovače vlhkosti jsou velmi užitečnými pomocníky v domácnostech. Bez potřeby elektrické energie díky fyzikálním vlastnostem odstraňují vlhkost ze vzduchu a díky tomu zabraňují vzniku plísní a nepříjemným pachům. Náhradní náplně mají chemické složení, které skvěle pohlcuje vzdušnou vlhkost, ale nemělo by přijít do styku s našimi ústy a očima. Je potřeba dodržovat pár bezpečnostních pokynů.

 tableta_pohlcovac_1024x704px

Bezpečnostní upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje Chlorid vápenatý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné brýle či obličejový štít. Po jakékoliv manipulaci s výrobkem si důkladně omyjte ruce.

Co dělat při ZASAŽENÍ OČÍ

Několik minut vyplachujte oči vodou. Máte-li nasazené kontaktní čočky, pokud je to možné, pokuste se je opatrně vyjmout. Následně pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je lékařské ošetření nutné, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci s výrobkem si důkladně omyjte ruce.

Benefity pohlcovačů vlhkosti

snižují vzdušnou vlhkost z vaření, praní či venkovního prostředí
✅ univerzální použití v místnostech jako kuchyně, koupelna, komora
✅ voda se shromažďuje v nádobce, kterou po naplnění snadno vylijete
✅ zabraňují vzniku plísní a pachů, které mají negativní vliv na naše zdraví
✅ nepotřebují elektřinu, nevydávají zvuk či nepříjemný zápach

TIP Potýkáte se doma s nadměrnou vlhkostí a rádi byste se jí zbavili? Vyzkoušejte naše pohlcovače vlhkosti, které vám tento problém mohou pomoci vyřešit.